Hastanemizin temel insan kaynakları politikası, hayvan sağlığı sektöründe bugün ulaşmış olduğumuz kalite, başarı, ilk ve ilkelerle dolu yerini; Cat Hospital Ailesi Çalışanlarıyla birlikte daha da yukarı taşımaktır.

Bunu gerçekleştirirken, hastanemizin olmazsa olmazı “hayvan sevgisini” değerlerimizin en üst seviyesinde tutarak, insanı odak alan yönetim gösterme başarısını tüm çalışanlarımıza, hayvansever dostlarımıza, meslektaşlarımıza ve paydaşlarımıza aktarmak temel ilkemizdir.

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek Cat Hospital Ailesi’ne yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen tüm çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak hastanemiz bünyemizdeki sinerjiyi takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.


İş Başvurusu

Cat Hospital Hayvan Hastanesinde işe alım, hastanemizin bugünkü ve gelecekteki insan kaynaklarına yönelik ihtiyaçlarının en optimum şekilde karşılanması açısından önemli süreçlerimizden birisidir.

İşe alım sürecinde başvurular; ihtiyaç duyulan pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, nitelikleri, yetkinlikler ve deneyimleri dikkate alınarak ön değerlendirmeden geçirilir. İlk görüşmeler ve değerlendirmeler İnsan Kaynakları Birimimiz tarafından yapılır. Uygun bulunan adaylar ikinci görüşmeyi yapmak üzere başhekimimize yönlendirilir. Son olarak uygun bulunan adaya ücret ve tüm sosyal haklarını içeren şirket teklifi sunulur.

Başvurularda öncelikle adayların hayvanları çok sevmelerini bekliyoruz. Evlerini en az bir kedi ve/veya köpek paylaşanlar tercih sebebimizdir. 

Aksi durumlarda başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır…

 

Staj Başvurusu

Hastanemizin açtığı staj programları ile, heyecanlı ve gelecek vadeden öğrencilerimizle kariyer yolculuklarının ilk adımında buluşmayı hedefliyoruz.
Yürüttüğümüz staj programlarıyla genç yetenekleri tanırken, aynı zamanda iş hayatına ilişkin deneyim kazanarak yetişmelerini,  kurumumuzu, kültürümüzü ve Cat Hospital Ailesi’ni yakından tanımalarını sağlıyoruz.

Cat Hospital Hayvan Hastanesinde staj yapmak isteyen öğrencilerin öğrenimleri gereği stajlarının zorunlu olmasını ön koşulumuz olarak tutuyoruz. Staj yaptıkları alanlarda iyi performans gösteren öğrencilerin staj sürelerini uzatılabiliyor ve iş olanaklarında öncelikli olarak değerlendiriyoruz.

Hastanemiz üniversitelerin önlisans, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde eğitim gören öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirtilen şekilde staj olanağı tanınmaktadır. 

Staj yapmayı talep eden öğrencilerin başvuruları, hastanemiz ihtiyaçları doğrultusunda 01 Mart – 30 Mayıs tarihleri arasında değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede staj zorunluluğu aranmakta olup, staj süresinin etkin ve verimli kullanılabilmesi için 20 iş günü altındaki staj başvuruları kabul edilmemektedir. Hastanemiz tarafından yaz ayları boyunca üç ayrı dönemde staj imkanı sağlanmaktadır. Staj dönemleri her sene İnsan Kaynakları Birimimiz tarafından belirlenmekte olup, staja kabul edilen öğrencilerin bu tarihlere, staj başlangıcı öncesi verilecek eğitimler sebebiyle uyması beklenmektedir. Stajı kabul edilen kişilere telefonla bilgi verilir, yasal yazışmalar yürütülür.

Staj başvurularda öncelikle aday öğrencilerin hayvanları çok sevmelerini bekliyoruz. Evlerini en az bir kedi ve/veya köpek paylaşanlar tercih sebebimizdir.