Kedi Hastanesi’nde hizmet veren Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile birlikte eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Uzman ekibimiz ve gelişmiş alt yapısı ile her biri ayrı uzmanlık gerektiren çeşitli alt bölümlerde hizmet vermektedir.

Anestezi ve Reanimasyon

Operasyon öncesinde sırasında ve sonrasında kedilerimizin refahını artırmak için en önemli konulardan bir tanesi anestezidir. Anesteziye girecek kedilerimizin stressiz olması kan değerlerinin anesteziye uygun olması anesteziye başlangıç oda koşulları ve anestezi yöntemi dostlarımızın operasyon sırasında güvenle uyuması için gerekli temel koşullardır. Kedi Hastanesinde hiç bir köpeğin olmadığı kedilere özel anestezi odalarında katı ve gaz anestezi özel cihazlar ile profesyonel ekip tarafından uygulanmaktadır. Operasyon sırasında vital bulgular hasta başı monitörizasyonu ile takip edilmektedir. Bizlere emanet ettiğiniz çocuklarınızı sizlere sağlıklı teslim etmek için uygun koşullarda güvenli anestezi hastanemizdeki son sistem cihazlar ile uygulamaktadır


Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Cat Hospital Hayvan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında başarılı uygulamalarıyla hastalarına daha kaliteli bir yaşam sunmuştur. Özellikle ağrıların tedavisinde merkez olarak hizmet veren bu bölüm, diğer branşlarla işbirliği içinde olarak hastaların daha ağrısız ve daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamaktadır
Başta nörolojik rehabilitasyon olmak üzere, ortopedik postoperatif rehabilitasyon, spondilitis ve iskelet - kas sistemi ağrılarında, dejeneratif kas ve eklem hastalıklarında hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü hastaların iyileşmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.


Genel Cerrahi

Kedi Hastanesi'nde hizmet veren Genel Cerrahi Bölümü, ilgi alanın genişliği nedeni ile birçok disiplin ile birlikte eşgüdümlü olarak çalışmaktadır. Uzman ekibimiz ve gelişmiş alt yapısı ile her biri ayrı uzmanlık gerektiren çeşitli alt bölümlerde hizmet vermektedir.


Kan Transfüzyonu

Kan damarları ve kalpten oluşan dolaşım sisteminin bir parçası olan kan; arterler, venler ve kılcal damarlar içerisinde dolaşan kırmızı renkli sıvıdır. Kanın en önemli görevi doku ve organlara oksijen ve besin maddeleri taşımak ve karbondioksit gibi atık maddeleri uzaklaştırmaktır. Ortalama 5 kg.'lık kedinin 300 ml'lik kanı vardır. Kan dört bileşenden oluşur; Alyuvarlar, Akyuvarlar, plazma ve trombositler.
İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de sıklıkla görülebilen anemi, metabolik hastalıklar, böbrek ve karaciğer yetmezlikleri, travma, kanser gibi hastalıklarda kedinin hayatını kurtarmak için kan nakli gereklidir.
Kedilerde genetik olarak belirlenmiş üç kan grubu vardır. Tip A en yaygın grubudur, Tip B daha az yaygındır, ancak bazı safkan kedi türlerinde bulunur ve AB son derece nadirdir. Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan antijenlerin şekline göre belirlenir. Dolayısıyla, kan grubu A olan bir kediniz varsa ve kan grubu B olan kediden kan alıyorsa, alıcının kanındaki doğal olarak bulunan antikorlar, donörün kanının kırmızı kan hücrelerindeki B tipi antijenler nedeniyle reaksiyona neden olacaktır. Bu durum hayati tehlikelere neden olabilir.
Bu sebeple kan naklinden önce kanı verecek ve alacak kedilerin kanları özel işlemlere tabii tutulmalıdır. Hastanemizde kan nakli öncesi kedilerden alınan kanlar makroskobik ve mikroskobik olarak incelenir ve bir reaksiyon gelişip gelişmediği kontrol edilir.
Öncelikle donör kedinin kapsamlı muayenesi gerçekleştirilir. Donör kedi; obez olmayan en az 4.5-5 kilo ağırlığında olmalıdır. Ne çok genç ne de çok yaşlı olmalıdır. Yıllık aşıları ve parazit tedavileri zamanında yapılan, kronik hastalığı olmayan kediler olmalıdır. Bu şartları sağlayan donör kediden alınan kan örnekleri incelenir. Öncelikle kan gruplarının uyuşup uyuşmadığı kontrol edilir. Sonrasında donör kedinin kanının eritrosit, hematokrit ve hemoglobin seviyeleri incelenir. Bununla birlikte kan, viral hastalıklar ve kan parazitleri yönünden incelenerek kan verilecek kediye hasalık bulaştırılmamasına dikkat edilir. Kan alma işlemi sedasyon veya anestezi eşliğinde olacağı için donör kediye karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerinin yapılması gerekmektedir.
Donör kediden kan alma işlemi sırasında ve sonrasında alınan kanın yerine kan basıncı ve dolaşımın sürekliliği için intravenöz sıvı takviyesi uygulamak hayati önem taşır. Böylelikle kan naklinin olası komplikasyonların önüne geçilmesi amaçlanır. Alınan kan uygun şekilde alıcı kediye verilir. Kan alıcak olan kedide kan verme işlemi sırasında oluşabilecek reaksiyonlar için özel ilaçların yapılması gerekmektedir.
Hastanemizde kan nakli uygulamaları yıllardır rutin olarak uygulanabilmektedir. Bu uygulamanın eğitimli ve tecrübeli bir ekip tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Çünkü kan hayattır.


Göz Hastalıkları

Rahatsızlıklarıyla sıkça karşılaşılan fakat belirtilerinin fark edilmesi de bir o kadar güç olan Göz ile ilgili olarak hastanemiz bünyesinde Göz Kapağı Anomalileri, Kornea Hastalıkları, Lens Hastalıkları, Retina Hastalıkları, Göz Tansiyonu Problemleri uzman kadro, ekipmanlarla gerek medikal gerekse cerrahi yöntemlerle tedavisi yapılarak hastalarımıza hak ettikleri hayat kalitesi sağlanmaktadır


Kriyoterapi

Kriyoterapi her canlıda olduğu gibi kedilerde de oluşan deri ve deri altı tümörlerin, düşük ısılar uygulanarak cerrahi müdahale gerektirmeksizin eliminasyonunu sağlayan yöntemlerden biridir. İşlem acısız ve ağrısız olmasından dolayı sıklıkla tercih edilen yöntemlerden olup anestezi risklerini ve stresini barındırmaz. Bu yöntemle hastanemizde sağlığını bizlere emanet ettiğiniz kedilerinizin hayat kalitelerini artırmakta ve mutlu günlerine yenilerini eklemek için çabalamaktayız.


Lazerterapi

Lazer, tek renkli ve şiddetli ışın demetidir. Bu ışın uygun dalga boyu ve ısıda verildiği zaman hedefi ve tedavi edeceği dokularda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Kedilerimiz için ağrısız ve kolay uygulanabilen lazer terapi aynı zaman da hızlı sonuç verir. Dışardan uygulanması nedeniyle herhangi bir ilaç uygulanmadığı için yan etkilerine karşı çocuklarımızı korumuş oluyoruz. Bu tedavi yöntemi kullanıldığı bölgede yangı giderici etki yaratır, damarlardaki kan akışını arttırır ve sinirsel fonksiyonları uyarır.


Nöroloji ve Nöroşirurji

İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de nörolojik hastalıklarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Sinir Sistemi hastalıklarının tanısı ve tedavisi oldukça zordur.
Nörolojik hastalıkların nedenleri arasında vasküler (damarsal) yapı bozukluğu, viral, bakteri ve paraziter etkenler, hormonal sebepler, travma, doğmasal anomaliler ve omur ilik kanalı boyunca seyreden deformasyonlar sayılabilir.
Bunun için doğru yapılmış nörolojik muayene, kan biyokimya değerleri, Beyin Omur İlik sıvısının değerlendirilmesi, röntgen bulguları ve ileri görüntüleme tekniği olan MR (manyetik rezonans) uygulamalarından yararlanılmaktadır.
Nörolojik muayenesi yapılan ve operatif sağaltım dışında tedavi seçeneği bulunmadığı karar verilen kedilere, teknolojinin son imkanlarıyla donatılmış ameliyathanemizde başarılı ameliyat teknikleri uygulanmaktadır.


Ortopedi ve Travmatoloji

Kedilerde ortopedik rahatsızlıklar çoğunlukla travmatik yollarla oluşsa da son yıllarda genetik aktarımlarla meydana gelen ortopedik rahatsızlıklara da sıklıkla rastlanmaktadır. Tam sistem steril ameliyathane de alanında uzman kadro güvenli anestezi ve ithal implantlarla en uygun şekilde ortopedik müdahaleler kedilerimize uygulanmaktadır. Ortopedik müdahalelerden sonra meydana gelen ağrılar en uygun şekilde hafifletilip bize emanet edilen minik dostlarımızın güvenli bir şekilde size teslim edilmesi sağlanmaktadır.